Call Now
0909940615

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi

Vi tính Khánh Hoàng
Vi tính Khánh Hoàng
186B Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0909940615
Giờ mở cửa
8:00 - 21:00

Gian hàng của chúng tôi

Vi tính Khánh Hoàng
Vi tính Khánh Hoàng
186B Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ Google
Điện thoại:
0909940615

Giờ mở cửa
8:00 - 12:00

Thông tin liên hệ